Моб./Viber: 0988 958 234   Имейл: Studio@AdwayCreative.com   Skype: RollerAv.com   
Български BG English EN

Уеб дизайн

Услуга:

ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТ – КРЕАТИВЕН ДИЗАЙН, ДОСТЪПНИ ЦЕНИ !


За да е ефективен един сайт, преди всичко той трябва да изглежда отлично.Но освен това трябва да е програмиран отлично да е оптимизиран отлично и да се поддържа постоянно.

Какво може да очаквате от вашият уеб сайт, ако той е с добре замислен дизайн ?
Накратко:

  • Ще увеличи вашите клиенти
  • Многократно ще подобри вашият фирмен имидж
  • Ще предостави лесен достъп до информацията за продуктите и(или) услугите които предлагате
  • Ще поддържа посетителите информирани
  • И разбира се… ще работи ефективно

ДИНАМИЧЕН САЙТ – Изработка на уеб сайт, който позволява изграждането и администрирането на голям брой вътрешни страници (фирмени и видео презентации, галерии, книга за гости и др.). Динамичният сайт ще ви позволи да добавяте неограничено количество нови страници и всякакъв вид материали .
След кратко обучение Вие ще можете САМИ да допълвате съдържанието на своя сайт! При желание, ние можем да се заемем с това.[/vc_accordion_tab]

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН – Ние ще конструираме Вашият онлайн магазини така че той да предложи на Вашите клиенти много разнообразни възможности. Ще разработим дизайна, така че той да отразява предмета на вашата дейност.
Най-важното в конструирането при този тип сайт е неговият външен вид. Ето защо тук подборът на шрифтовете и цветовите комбинации е определящ. На второ място са снимките и видео файловете- колкото повече са те, толкова по-добре!

САЙТ ЗА ЗАВЕДЕНИЕ – Ние ще изработим Вашият сайт така, че той да представи по интересен и привлекателен вид информацията за вашето заведение (за предлаганите ястия, напитки и програми за развлечение).
Разбира се ако предлагате доставка на храна по домовете може да направим така, че Вашите клиенти да имат възможността да си поръчват онлайн вместо да Ви безпокоят по телефона, което е улеснение както за тях, така и за Вас!
Освен всичко, ще направим и система за управление, която ще ви позволи сами да добавяте или премахвате информация от сайта (снимки,описания към тях и много други.)

САЙТ ЗА ТУРИЗЪМ И ХОТЕЛИ – Най-важното в конструирането на този тип сайт е неговият външен вид. Ето защо тук подборът на шрифтове, цветове и снимки е определящ. Също така е поръчително да предложите услугата „виртуална разходка“ и да предоставите на вашите посетители добре изработено видео което да презентира вашият хотел или услуга!

КОРПОРАТИВЕН УЕБ САЙТ – Може би този тип сайтове заемат най-голяма част от уеб пространството. За да може вашата компания да се развива и да бъде конкурентноспособна, претижаването на подобен сайт с отличен дизайн, не е лукс а необходимост.
Може да се каже, че Вашият сайт е и Вашето лице в света на интернет технологиите, вашата онлайн „брошура”, от която вашите потенциални клиенти ще черпят информация за Вас и Вашата дейност.  Като взмем в предвид всичко изписано по-горе, можем да стигнем до извода че отличният външен вид и лесното намиране на сайта са от голямо значение за развитието на вашата компания. Що се отнася до дизайна на сайта, ще споменем, че понякога незначителни на пръв поглед неща могат да окажат голямо влияние върху вашите потенциални клиенти. На кратко ще отбележим че синия или сивия цвят например, говорят за строги бизнес-рамки ,червения е символ на агресивност а зеленият цвят предполага хармония. Разбира се, решението за външния вид на сайта ще зависи изцяло от Вас, а ние само ще предложим идеи за уеб дизайн и ще Ви обясним защо Ви ги предлагаме.

[]
1 Step 1
ПОПИТАЙТЕ НИ
пишете ни или позвънете на 0988 958 234 - Илия Аврамов
0 /
Телефон за контакти:your full name
Файлове

Посетете ни: гр. София, ул. Марко Балабанов 10А (в близост до пл. Възраждане) 
вижте карта в Google Maps.
Доставяме в цялата страна.

GDPR политикаМоля, отбележете, ако сте съгласни.
Previous
Next
КАТЕГОРИЯ
Онлайн представяне

Web design

Услуга:

 

ЗАПИТВАНЕ/INQUIRY
 

WEB SITE – creative design, affordable prices!

To be effective a site primarily it should look great.But it must be excellent programmed and optimized  .

What can you expect from your web site if it is a well-designed ?
In short:

  • Will increase your customers
  • Will improve your company image
  • Will provide easy access to product information and (or) services which offer
  • Will keep visitors informed
  • And of course … will work effectively


Dynamic Site
Web site, which allows the construction and administration of a large number of internal pages (corporate video presentations, galleries, guest book, etc.). The dynamic website will allow you to add unlimited new pages and all kinds of materials.

E-Commerce
We will construct your online store so that he can offer your customers a wide variety of options. We will develop the design so that it reflects the subject of your business 

SITE FOR RESTAURANT
We will design your website so that it can present an interesting and appealing information for your institution (for the offered food, drinks and entertainment programs).

SITE FOR TOURISM AND HOTELS
Most important in the construction of this type of site is his appearance. Here, therefore, the selection of fonts, colors and images is critical.It is also advisable to offer the service „virtual tour“ and provide your visitors with a well-made video which presents your hotel or service!

CORPORATE WEBSITE
 Perhaps this type of sites are the biggest part of the web. In order for your company to grow and be competitive, a similar site with excellent design is not a luxury but a necessity.

КАТЕГОРИЯ
Web, Онлайн представяне