Моб./Viber: 0988 958 234   Имейл: Studio@AdwayCreative.com   Skype: RollerAv.com   
Български BG English EN

Интернет реклама

Услуга:

РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТ / ОНЛАЙН РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ С GOOGLE AdWords


 

Целта на интернет рекламата е максимално бързо да увеличи посетителите на сайт Ви. Google AdWords е инструмент, чрез който можете лесно да постигните тази цел с помоща на предварително избрани от Вас ключови думи.

Ето няколко съвета за УСПЕШНА рекламна кампания:

  • Преди да заплатите за онлайн рекламна кампания, се погрижете сайта Ви да има предварително направена СЕО оптимизация.
  • Конструирайте съдържанието на сайта по начин, който ще позволи на посетителите да достигнат до всяка една секция с не повече от 3 клика !
  • Препоръчително е всеки един продукт или услуга която предлагате да има своя собствена страница
  • Текстовите реклами трябва да са написани по интересен начин и да съдържат ключовите думи по които искате вашият сайт да излиза на първи позиции в google.com

Освен тези неща има и още много други които трябва да се съобразят, преди да се прибегне към създаването на онлайн рекламна кампания, която да бъде наистина успешна. Свържете се с нас и ние ще се погрижим да не изпусните нито един потенциален клиент.

[]
1 Step 1
ПОПИТАЙТЕ НИ
пишете ни или позвънете на 0988 958 234 - Илия Аврамов
0 /
Телефон за контакти:your full name
Файлове

Посетете ни: гр. София, ул. Марко Балабанов 10А (в близост до пл. Възраждане) 
вижте карта в Google Maps.
Доставяме в цялата страна.

GDPR политикаМоля, отбележете, ако сте съгласни.
Previous
Next

КАТЕГОРИЯ
Онлайн представяне

Internet advertising

Услуга:

 

ЗАПИТВАНЕ/INQUIRY
 

ADVERTISING ON THE INTERNET / ONLINE ADVERTISING CAMPAIGNS WITH GOOGLE AdWords

The goal of Internet advertising is the fastest increase of visitors to your site. Google AdWords is a tool through which you can easily achieve this goal with the help of pre-selected keywords.

Here are some tips for a successful advertising campaign:

Before you pay for your online advertising campaign, make sure your site has a pre-made SEO optimization.

  • Construct the site content in a way that will allow users to reach each section with no more than 3 clicks!
  • It is recommended that each product or service that you offer to have its own page
  • Text ads should be written in an interesting way and contain the keywords

Besides these things there is much more to comply before the creation of an online advertising campaign.

Contact us and we will take care not to miss any potential customer.

КАТЕГОРИЯ
Web, Онлайн представяне